Immanuel Therapie is er voor iedereen die therapie vanuit de christelijke identiteit toegepast wil hebben en openstaat voor het uitnodigen van de Here Jezus in het gesprek. Je kunt het zien als groepstherapie met Jezus waarin ik de gesprekken faciliteer.

Psychische klachten komen meer en vaker voor dan je denkt. Ze zijn vaak niet aan de buitenkant te zien, dingen waar je aan kan denken zijn:


• Sombere gevoelens
• Piekeren
• Slecht slapen
• Angst
• Prikkelbaar
• Gevoel om te mislukken
• Gevoel van hopeloosheid
• Gevoel gevangen te zitten
• Gevoel van leegte
• Snel huilen
• Gevoel controle kwijt te zijn
• Geen zin om dingen te doen
• Gevoelig zijn voor prikkels zoals drukte of lawaai
• Slecht kunnen concentreren
• Negatieve gedachten
• Schuldgevoelens
• Vaak bezig met de dood
• Vergeetachtig
• Traag
• Rusteloosheid
• Gebrek aan zelfvertrouwen
• Geen zin hebben in seks


Je kunt ook fysieke klachten ondervinden als je last hebt van psychische problemen. Denk dan aan:


• Duizeligheid
• Hartkloppingen
• Vermoeidheid
• Gewichtsverandering
• Slapeloosheid of juist veel slapen
• Droge mond
• Hoofdpijn
• Druk op de borst
• Kortademigheid
• Pijn in de spieren of gewrichten

Gelovige mensen hebben naast psychische problemen vaak specifieke vragen zoals ‘waar is God in mijn problemen’, leef ik wel goed genoeg, ben ik niet zondig? Vragen over godsbeeld, problemen in de wereld, wie ben ik? Hoe ga ik om met verslavingen, seksualiteit, ruzies in relaties. Problemen met kerkgang, zingeving. Is God boos op mij? Hoe kijkt hij naar mij? Vaak denk je dat God hetzelfde over je denkt zoals je ouders over je denken. Is dat zo? Ook voor deze vraagstukken kan je met mij contact opnemen.